نفرات برتر

نفرات برتر آزمون اول وکیل تست ۱۴۰۱

تعداد شرکت کنندگان : ۷۴۴ نفر

نام و نام خانوادگی رتبه نمره استان
آیده سلاقی ۱ ۷۷.۸۶ شهر گنبد
علی حضوری ۲ ۷۷.۸۳ تهران
علی فیلی ۳ ۷۵.۷۱ مشهد
کیوان ایوبی ۴ ۷۴.۲۹ سنندج
مهدیس ناییج ۵ ۷۳.۵۷ نوشهر
ندا پاکدل خانقاه ۶ ۷۲.۱۴ البرز
الهام تاجمیری ۷ ۷۲.۱۴ ورامین
مریم کریمی ۸ ۷۱.۴۳ دورود
آمنه بریحی نژاد ۹ ۷۱.۴۳ اهواز
هدیه هوشنی ۱۰ ۷۱.۴۳ مازندران

نفرات برتر آزمون دوم وکیل تست ۱۴۰۱

تعداد شرکت کنندگان : ۲۹۱ نفر

نام و نام خانوادگی رتبه نمره استان
شادی خواجه تراب ۱ ۸۳.۱۰ سمنان
امید کاملی ۲ ۶۸.۳۳ پرند
علی حضوری ۳ ۶۶.۶۷ تهران
حسین بابایی قلعه ۴ ۶۳.۵۷ کرمانشاه
نسترن جویبارى ۵ ۶۳.۳۳ خراسان رضوی
علی طالبی ۶ ۶۰.۴۸ بناب
سیدزینب رمضانی کریمی ۷ ۶۰.۰۰ خراسان رضوی
آمنه بریحی نژاد ۸ ۵۹.۷۶ خوزستان
احمد سلیمانی ۹ ۵۹.۲۹ لرستان
محمدعلی عبدالهی ۱۰ ۵۷.۳۸ خوی

.

نفرات برتر آزمون سوم وکیل تست ۱۴۰۱

تعداد شرکت کنندگان : ۱۶۵ نفر

نام و نام خانوادگی رتبه نمره استان
جواد غلامی ۱ ۹۳.۵۷ مازندران
امید کاملی ۲ ۶۷.۳۸ پرند
حسین بابایی قعله ۳ ۶۵.۲۴ کرمانشاه
شادی عابدینی ۴ ۵۷.۳۸ اصفهان
حنانه پورکانی ۵ ۵۷.۳۸ مازندران
سمیه قلی زاده ۶ ۵۴.۷۶ تهران
ناهید مردانه ۷ ۵۴.۷۶ فارس
محمدعلی عبدالهی ۸ ۵۱.۴۳ خوی
آیده سلاقی ۹ ۵۰.۴۸ گلستان
مهدی معبود ۱۰ ۴۵.۹۵ ارومیه

.

نفرات برتر آزمون چهارم وکیل تست ۱۴۰۱

تعداد شرکت کنندگان : ۱۱۵ نفر

نام و نام خانوادگی رتبه نمره استان
جواد غلامی ۱ ۶۸.۵۷ مازندران
علی حضوری ۲ ۶۷.۶۲ تهران
حسین بابایی قعله ۳ ۶۶.۴۳ کرمانشاه
امید کاملی ۴ ۶۳.۳۳ پرند
علی طالبی ۵ ۶۳.۱۰ بناب
احمد باقری ۶ ۶۰.۲۴ تهران
محمدعلی عبدالهی ۷ ۵۸.۱۰ خوی
فرید رفیعی نیا ۸ ۵۵.۹۵ کردستان
شادی عابدینی ۹ ۵۵.۷۱ اصفهان
شمسی بالادستیان ۱۰ ۵۴.۰۵ چهارمحال و بختیاری

.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالا بروید